Dodatkowe 12 miesięcy z ulgą Mały ZUS Plus

Zmiany w przepisach dotyczących ulgi Mały ZUS Plus, zaproponowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz ZUS wejdą w życie 1 sierpnia 2023 r.

Mały ZUS Plus dedykowany jest przedsiębiorcom, których przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 000 zł. Ulga pozwala na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru niższej niż urzędowa. Składki obliczane są od podstawy wymiaru uzależnionej od wysokości dochodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, nie niższej jednak niż 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Z ulgi skorzystają przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni. Z Małego ZUS Plus wykluczone są firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.
Maksymalny okres korzystania z ulgi Małym ZUS Plus wynosi 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.


Mały ZUS Plus przysługuje przedsiębiorcom od 1 lutego 2020 roku. Dla firm, które stosowały ulgę nieprzerwanie, od momentu wprowadzenia w życie przepisów, maksymalny okres 36 miesięcy zakończył się 31 stycznia 2023 r. Od lutego 2023 są więc zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z urzędowej podstawy wymiaru. Dla porównania, różnica między najniższą kwotą składek na ubezpieczenia społeczne, a kwotą z podstawy urzędowej wynosi w bieżącym roku około 1000 zł, co dla wielu małych firm może stanowić duże obciążenie.


Właśnie dla tych przedsiębiorców, którzy w roku 2023 utracili lub utracą prawo do korzystania z ulgi, rząd wydłuża możliwość korzystania z niej o kolejne 12 miesięcy. Przedsiębiorcy, którzy korzystają obecnie z Małego ZUS Plus i których przychód w roku poprzedzającym nie przekroczył 120 000 zł, będą mogli dłużej opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Jeśli przedsiębiorca zakończył korzystanie z Małego ZUS-u Plus w 2023 r., ponieważ minęło już 36 miesięcy, ale nadal spełnia pozostałe warunki ustawowe, może zgłosić się do ZUS do 31 grudnia 2023 r. Od kolejnego miesiąca ponownie będzie mógł opłacać niższe składki.


Według danych szacunkowych, z Małego ZUS-u skorzystało już około 235 tysięcy osób.