Pełna rachunkowość

kalkulator

TaxLibris zajmuje się pełną rachunkowością, czyli prowadzeniem ksiąg rachunkowych osób prawnych oraz spółek cywilnych, które podlegają takiemu obowiązkowi ze względu na wysokość przychodów.

Pełne księgi dostarczają kompleksowych informacji na temat stanu środków pieniężnych i majątku firmy, należności i zobowiązań, przychodów i kosztów ich uzyskania, a także strat i zysków. Pozwalają w pełni kontrolować budżet firmy. Rozliczać się na zasadach pełniej rachunkowości muszą przede wszystkim spółki kapitałowe, komandytowe oraz komandytowo akcyjne, a także osoby fizyczne i spółki, które przekroczyły roczny limit przychodów o wysokości 2 mln euro.

 

Uzupełnianie ksiąg handlowych

Księgi handlowe zawierają wykaz obrotów oraz sald, a także inwentarz przedsiębiorstwa, czyli jego aktywa i pasywa. Należy w nich regularnie i skrupulatnie umieszczać zestawienia każdego zdarzenia gospodarczego mającego miejsce w firmie. Pełne księgi składają się z kilku elementów, regulowanych przez art. 13 ustawy o rachunkowości z dnia 29 wrześnie 1994 r. Zgodnie z nim księgi handlowe, oprócz wspomnianych wcześniej elementów, powinny zawierać również księgę główną, księgi pomocnicze oraz dziennik. Dokumentacja ta powinna być prowadzona rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco, o co zadbają specjaliści z naszego biura.

 

Zalety rozliczania się poprzez pełne księgi

Największą zaletą rozliczania się przy pomocy pełnych ksiąg jest możliwość zachowania kontroli nad swoją firmą, a także analizy wydatków, kosztów i źródeł jej przychodów. Jest to bardzo szczegółowy sposób rozliczania, dzięki któremu otrzymać można wyjątkowo dokładny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Można też z jej pomocą monitorować zachodzące zmiany, przede wszystkim na podstawie dokładnego ewidencjonowania majątku. W pełnych księgach znajdują się również praktyczne wskaźniki, pomocne w podejmowaniu decyzji i działań zmierzających do poprawy funkcjonowania i rozwoju firmy.

Biuro rachunkowe TaxLibris opracowuje zasady prowadzenia pełnej rachunkowości dopasowanej indywidualnie do klienta oraz zajmuje się sporządzaniem sprawozdań finansowych. Zlecając nam usługi księgowe zyskasz gruntowną wiedzę na temat procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie. Zapraszamy do skorzystania z naszej profesjonalnej obsługi rachunkowej.