Blog

Zachęcamy do śledzenia bloga naszej firmy. Zamieszczamy tutaj interesujące artykuły dotyczące nowych regulacji prawnych, a także porady z zakresu księgowości.

 

podatki

Kredyt podatkowy, czyli sposób na PIT

Opłacenie podatku dochodowego jest jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy względem państwa. W zależności od wybranej formy opodatkowania, podatek należny jest od uzyskanych przychodów lub od dochodu. Zobowiązania podatkowe należy opłacać w formie miesięcznych zaliczek, na indywidualny mikrorachunek podatkowy przedsiębiorcy do 20-go dnia miesiąca. Mały podatnik oraz przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej może wybrać kwartalną metodę opłacania podatku. Opłacone w trakcie roku zaliczki ostatnie zostaną rozliczone w zeznaniu podatkowym, które należy złożyć w Urzędzie Skarbowym po zakończonym roku podatkowym.

Czytaj więcej

kalkulator i dokumenty

Czym różni się rachunkowość od księgowości?

Rachunkowość i księgowość to dwa pojęcia często używane zamiennie, jednak w rzeczywistości mają one różne znaczenia i pełnią odmienne funkcje w świecie finansów. Oba terminy są kluczowe dla zarządzania finansami w przedsiębiorstwach, ale różnią się zakresem działalności, celami oraz metodami pracy. Zrozumienie różnic między rachunkowością a księgowością jest istotne dla prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej i podejmowania świadomych decyzji finansowych.

Czytaj więcej

spotkanie w firmie

Wakacje od ZUS

W marcu 2024 r. rząd przyjął projekt ustawy dotyczący tzw. „Wakacji od składek ZUS” . Mikroprzedsiębiorca będzie miał możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden wybrany miesiąc kalendarzowy w roku.

Czytaj więcej

obowiązki kadrowo-płacowe

Jakie są obowiązki kadrowo - płacowe pracodawcy?

Każda firma musi wypełniać ciążące na niej powinności formalne wynikające z istniejących regulacji prawnych. Podstawowymi obowiązkami jest prowadzenie księgowości w celu rejestrowania wszystkich przeprowadzanych operacji i na tej podstawie rzetelne ustalanie dochodu oraz naliczanie podatków. W przypadku podmiotów gospodarczych, które zatrudniają pracowników, dochodzą do tego także sprawy związane z naliczaniem wynagrodzeń oraz obsługą kwestii dokumentacji pracowniczej. Z tego powodu równie popularny co zlecanie specjalistom zajęcia się rachunkowością jest outsourcing kadrowo-płacowy. W Katowicach zadania z tego obszaru można scedować na biuro TaxLibris. Przekonajmy się, co wchodzi w zakres obsługi kadrowo-płacowej.

Czytaj więcej

segregatory z dokumentami księgowymi

Jakie usługi oferuje biuro rachunkowe?

Prowadzenie biznesu niezależnie od jego wielkości oraz formy prawnej wiąże się z koniecznością sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej, która będzie podstawą do naliczania wysokości podatków oraz ich odprowadzania. Ponieważ kwestie związane z tym obszarem są złożone i wymagają znakomitej znajomości nie tylko istniejących przepisów, ale również ich interpretacji dokonywanych przez administrację skarbową, a także zapoznawania się z orzecznictwem sądów czy śledzeniem planowanych zmian, większość firm decyduje się na współpracę z profesjonalnym biurem rachunkowym. W Katowicach usługi tego rodzaju oferuje TaxLibris, specjalizujące się zarówno w obsłudze jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek prawa handlowego. Przekonajmy się, na jakie wsparcie można liczyć.

Czytaj więcej

bilony ułożone w słupkach

Ile może zarobić emeryt i rencista, żeby nie stracić świadczeń z ZUS?

Często spotykamy się z pytaniem, ile może zarobić osoba, która korzysta ze świadczeń emerytlano-rentowych. Zarówno przedsiębiorcy jak i osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych często obawiają się, że zbyt wysokie przychody mogą pozbawić ich prawa do emerytury lub renty, którą otrzymują z ZUS.

Czytaj więcej

samodzielna księgowość

Czy warto prowadzić księgowość samemu?

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy warto prowadzić księgowość samemu, czy może jednak powierzyć ją profesjonalnej firmie. Decyzja ta nierzadko ma wpływ na przyszłość firmy, a także na komfort pracy właściciela.

Czytaj więcej

samochody ciężarowe, tiry na drodze

Transport międzynarodowy i delegowanie kierowców – najnowsze zmiany w Pakiecie Mobilności

W 2022 roku branża transportowa przeszła rewolucyjne zmiany podyktowane koniecznością dostosowania polskich przepisów do wymagań określonych unijnymi dyrektywami. Pakiet Mobilności wywołał dużo kontrowersji i stanowił wyzwanie dla pracodawców delegujących kierowców do pracy za granicą.

Czytaj więcej

wczasy pod gruszą, rodzinka biegnąca po plaży

Wczasy pod gruszą: pracowniczy relikt czy realne zasilenie dodatkową gotówką na wakacje?

Pojęcie „Wczasów pod gruszą” niesie za sobą skojarzenia z przeszłością, z zapleczem socjalnym w dużych zakładach pracy i wczasami pracowniczymi. Dla młodszego pokolenia, które rozpoczyna karierę zawodową od umów cywilnoprawnych będzie prawdziwym reliktem. A jednak nadal funkcjonuje, przysługuje pracownikom, także tym zatrudnionym w mniejszych firmach.

Czytaj więcej

zmiany w VAT

Ważne zmiany w podatku VAT

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, zwana Slim VAT 3 opublikowana została 5 czerwca 2023 r. Wprowadzone rozwiązania mają na celu przyspieszenie i uproszczenie rozliczania podatku VAT oraz poprawę płynności finansowej firm. Ułatwieniu mają także ulec formalności w obrocie międzynarodowym.

Czytaj więcej