Jakie są obowiązki kadrowo - płacowe pracodawcy?

Każda firma musi wypełniać ciążące na niej powinności formalne wynikające z istniejących regulacji prawnych. Podstawowymi obowiązkami jest prowadzenie księgowości w celu rejestrowania wszystkich przeprowadzanych operacji i na tej podstawie rzetelne ustalanie dochodu oraz naliczanie podatków. W przypadku podmiotów gospodarczych, które zatrudniają pracowników, dochodzą do tego także sprawy związane z naliczaniem wynagrodzeń oraz obsługą kwestii dokumentacji pracowniczej. Z tego powodu równie popularny co zlecanie specjalistom zajęcia się rachunkowością jest outsourcing kadrowo-płacowy. W Katowicach zadania z tego obszaru można scedować na biuro TaxLibris. Przekonajmy się, co wchodzi w zakres obsługi kadrowo-płacowej.

Czym jest obsługa kadrowa?

Obsługa kadrowa pracowników obejmuje założenie i prowadzenie akt osobowych dla wszystkich zatrudnionych w danej firmie. Powinna się w nich znaleźć dokumentacja związana z przebiegiem pracy konkretnych osób, w tym m.in. ich wcześniejsze świadectwa pracy, zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na danym stanowisku, potwierdzenie szkolenia BHP, a także umowy o pracęumowy cywilno-prawne oraz zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach zawodowych. W ramach zajmowania się sprawami kadrowymi trzeba przygotowywać i wydawać świadectwa pracy, a ponadto rozliczać urlopy i aktualizować umowy z pracownikami.

Czym jest obsługa płacowa?

Obsługa płacowa wiąże się z koniecznością ewidencjonowania czasu pracy zatrudnionych oraz obliczaniem wynagrodzeń według przyjętych w przedsiębiorstwie zasad. Ważne są też zestawienia list płac oraz naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, a także FGŚP. Istotną kwestią jest również sporządzanie deklaracji ZUS i ich wysyłanie, rozliczanie zwolnień lekarskich oraz wystawianie pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla instytucji finansowych.