Jakie usługi oferuje biuro rachunkowe?

Prowadzenie biznesu niezależnie od jego wielkości oraz formy prawnej wiąże się z koniecznością sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej, która będzie podstawą do naliczania wysokości podatków oraz ich odprowadzania. Ponieważ kwestie związane z tym obszarem są złożone i wymagają znakomitej znajomości nie tylko istniejących przepisów, ale również ich interpretacji dokonywanych przez administrację skarbową, a także zapoznawania się z orzecznictwem sądów czy śledzeniem planowanych zmian, większość firm decyduje się na współpracę z profesjonalnym biurem rachunkowym. W Katowicach usługi tego rodzaju oferuje TaxLibris, specjalizujące się zarówno w obsłudze jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek prawa handlowego. Przekonajmy się, na jakie wsparcie można liczyć.

Na czym polega obsługa księgowa?

Biuro rachunkowe prowadzi księgowość konkretnej firmy w postaci odpowiedniej dla danej formy prawnej. W grę wchodzi więc zarówno tzw. pełna księgowość obejmująca księgę główną i pomocniczą, dziennik, zestawienie obrotów i sald, inwentarz oraz sporządzanie sprawozdań finansowych, jak i uproszczona tj. podatkowa księga przychodów i rozchodów przy płaceniu podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych lub podatku liniowego albo ewidencja przychodów dla ryczałtowców. Do tego dochodzi obsługa środków trwałych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji skarbowych, naliczanie zaliczek i zajmowanie się podatkiem VAT oraz jego dokumentacją, w tym plikami JPK.

Co wchodzi w zakres obsługi płacowo-kadrowej?

Biuro rachunkowe zajmuje się też zwykle obsługą kadrowo-płacową firmy. W grę wchodzi tu m.in. zakładanie i prowadzenie akt pracowniczych, rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, a także sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS oraz pilnowanie kwestii zasiłków. Konieczne będzie też np. zestawianie list płac, rozliczanie urlopów i zwolnień lekarskich.