Rodzaje podatków w Polsce

Podatek jest obowiązkowym świadczeniem pieniężnym, zbieranym w celu realizacji konkretnych zadań publicznych. Jakie rodzaje takich podatków są obecnie w Polsce? Serdecznie zachęcamy do lektury i poznania szczegółowych informacji w tym zakresie.

Jakie są konkretne rodzaje podatków w Polsce?

Tego typu świadczenia dzieli się na bezpośrednie oraz pośrednie. Pierwsze w nich charakteryzują się tym, że w bezpośredni sposób obciążają podatnika, tj. stanowią jego koszt. Przykłady to przede wszystkim podatek PIT i CIT, od spadków i darowizn, leśny i rolny, a także od nieruchomości.

Natomiast podatek pośredni wskazuje na to, w jaki sposób jest pobierany. Nie jest bowiem płacony w sposób bezpośredni w urzędzie, a podczas procesu nabywana danego z dóbr. Przykładem jest VAT, czyli podatek od towarów i usług, którego wartość minimalna wynosi w UE 15 proc., przy czym w Polsce jest to obecnie 23 proc. Może być także obniżony, czyli wynosić 8 lub 5 proc., a nawet 0 (dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz przy eksporcie). Nasze biuro rachunkowe również zajmuje się rozliczaniem VAT-u.

Innym przykładem podatku pośredniego jest podatek od gier, np. podczas udziału w loteriach, grach liczbowych oraz zakładach wzajemnych.

Ile jest podatków w Polsce?

Warto wspomnieć też, ile dokładnie rozróżnia się w Polsce podatków. Obecnie jest ich 12 rodzajów, w tym 9 bezpośrednich oraz 3 pośrednie. Jednym z ciekawszych jest podatek od posiadania psów, który jest uiszczany wtedy, gdy dany samorząd podejmie decyzję o pobieraniu takiej daniny. Co ważne, pobierany od posiadacza, a nie od właściciela. W roku 2022 wynosi 135 złotych rocznie, co oznacza, że wzrósł w stosunku do roku 2021.

Jak widać, w naszym kraju jest wiele rodzajów podatków. Zdecydowanie warto posiadać wiedzę na ich temat po to, aby mieć świadomość, które z nich trzeba uiszczać, w jakiej wysokości oraz gdzie. Informacje na temat podatków obowiązujących przedsiębiorców chętnie udostępniamy również w ramach prowadzonej przez nas działalności. Zachęcamy do kontaktu.