Ważne zmiany w podatku VAT

pliki na komputerze

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, zwana Slim VAT 3 opublikowana została 5 czerwca 2023 r. Wprowadzone rozwiązania mają na celu przyspieszenie i uproszczenie rozliczania podatku VAT oraz poprawę płynności finansowej firm. Ułatwieniu mają także ulec formalności w obrocie międzynarodowym.

Najważniejsze założenia pakietu Slim VAT 3 to między innymi: 

 • Podwyższenie limitu sprzedaży dla małego podatnika z 1,2 do 2 milionów euro, dzięki czemu większa liczba przedsiębiorców skorzysta ze stosowania metody kasowej oraz kwartalnych rozliczeń podatku VAT;

 • Ułatwienia w prowadzeniu ewidencji sprzedaży z zastosowaniem kas rejestrujących poprzez możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych;

 • Zniesienie obowiązku formalnego posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu;

 • Uproszczone raportowanie rozliczeń dotyczących fakturowania i dostosowanie warunków wystawiania faktury do e-paragonu;

 • Zniesienie opłaty za wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej WIS;

 • Zwiększenie do 10 000 zł kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100 %, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98 %, co ma wpłynąć na zmniejszenie liczby korekt w deklaracji VAT;

 • Szybszy zwrot VAT dla podatników bezgotówkowych;

 • Prostsze zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej:

 • Rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na inne podatki i opłaty, w tym na podatek od sprzedaży detalicznej;

 • Wprowadzenie systemu miarkowania sankcji za nieprawidłowe rozliczenia podatku VAT, uwzględniający sytuację ekonomicznej podatnika oraz okoliczności sprawy;

 • Ulga prorodzinna dla osoby samotnie wychowujące dziecko z niepełnosprawnością będzie przysługiwała także wtedy, gdy zarabia więcej niż 56 000 zł. Jeśli dziecko jest wychowywane przez dwójkę rodziców to stawka ta wynosić będzie 112 000 zł.
   

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2023.