Zasady rozliczania podatku CIT

Podatek CIT (z ang. Corporate Income Tax) znany jest również pod pojęciem „podatek dochodowy”, który obowiązuje osoby prawne, czyli m.in. spółki prawa handlowego, grupy kapitałowe oraz spółki jawne z siedzibą w Polsce. Jakie są zasady rozliczania podatku CIT?

Jak należy wypełnić dokumentację?

Podatek dochodowy od osób prawnych wiąże się z koniecznością corocznego rozliczenia poprzez złożenie odpowiedniego formularza w Urzędzie Skarbowym. Jednak uprzednio należy wybrać stosowny dokument:

  • CIT-8 – zeznanie, które dotyczy osiągniętego dochodu przez podatnika w danym terminie,
  • CIT-8A – formularz przeznaczony dla grup kapitałowych,
  • CIT-8/0 – informacja o dochodach wolnych od podatku, a także odliczeniach.

Jedną z niepodważalnych zasad rozliczania podatkowego jest poprawne uzupełnienie formularza. W tej kwestii niezwykle pomocne okazuje się prowadzenie pełnej księgowości i stała współpraca z biurem rachunkowym. Dodatkowo podatnik zobowiązany jest do złożenia sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego.

Termin złożenia zeznania podatkowego

Podatnicy mają obowiązek złożenia stosownego dokumentu informującego o wysokości dochodu i ewentualnych stratach w danym roku podatkowym. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin składania zeznań podatkowych, czyli do końca 3. miesiąca następnego roku (najczęściej do 31 marca). W tym czasie podatnik zobowiązany jest również do wpłacenia podatku, a w ciągu 6 miesięcy w nowym roku obrotowym – do złożenia sprawozdania finansowego.

Wyjątek stanowią osoby prawne, które rozpoczęły działalność po raz pierwszy. Wtedy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności aż do końca roku kalendarzowego – nie dłużej niż 12 miesięcy. Informacja o wyborze roku podatkowego powinna być uwzględniona w zeznaniu CIT.